BILD FRÅN PIXABAY.COM
Fotleken

Samarbetsövning

Alla barn står i en ring. Ett barn/en ledare får börja och skicka en fot så att den nuddar nästa person i ringens fot. Detta barn ska nu med foten som blivit träffad göra samma sak och skicka den mot någon av nästa persons fötter. Leken fortsätter såhär
runt i ringen och målet är att barnen ska hjälpas åt att hålla uppe varandra när fötterna krånglat in sig i varandra.

Tävling

Man kan göra detta till en tävling också. När man då ramlar så åker man ut. Detta gör att man kanske gör det svårare för sina motståndare.

Tidsåtgång

20-45 minuter

Deltagare

5-25 deltagare

Lekkategorier

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du webbplatsens användning av cookies.