BILD FRÅN PIXABAY.COM

Tidsåtgång

10-30 minuter

Deltagare

5-20 deltagare

Grisleken

Svårt att hålla koll på vilket varv man är på

Alla ställer sig i en ring. Man håller sedan upp sina händer mot sina grannars händer, du ger båda en high five kan man säga. Sedan räknar man ner från tre och alla börjar med att klappa sina egna händer en gång följt av att klappa sina grannar en gång och åter till sina egna, detta upprepas sedan. Alla ska göra det samtidigt och i takt. En förutbestämd person börjar sedan leken.

Personen som började vänder sig då till sin granne på vänster sida och grymtar som en gris. Grannen ”skickar sedan grymtet” vidare till nästa tills det gått varvet runt.

När det gått varvet runt och kommer tillbaka till den första personen igen så ska man fortsätta hålla takten medan man gör olika klappramsor beroende på vilket varv man är på.

Varv 1: Klappa egna händer – Klappa egna händer under vänster ben – Klappa egna händer – Klappa grannens händer.
Varv 2: Klappa egna händer – Klappa egna händer under vänster ben – Klappa egna händer – Klappa egna händer under höger ben – Klappa egna händer – Klappa grannens händer.
Varv 3: Klappa egna händer – Klappa egna händer under vänster ben – Klappa egna händer – Klappa egna händer under höger ben – Klappa egna händer – Klappa egna händer ovanför huvudet – Klappa egna händer – Klappa grannens händer.
Varv 4: Klappa egna händer – Klappa egna händer under vänster ben – Klappa egna händer – Klappa egna händer under höger ben – Klappa egna händer – Klappa egna händer ovanför huvudet – Klappa egna händer – Klappa egna händer bakom ryggen – Klappa egna händer – Klappa grannens händer.

Efter varv fyra lägger man till från varv ett igen. T.ex. Varv 6: Klappa egna händer – Klappa egna händer under vänster ben – Klappa egna händer – Klappa egna händer under höger ben – Klappa egna händer – Klappa egna händer ovanför huvudet – Klappa egna händer – Klappa egna händer bakom ryggen – Klappa egna händer – Klappa egna händer under vänster ben – Klappa egna händer – Klappa egna händer under höger ben – Klappa egna händer – Klappa grannens händer.

Problemet med detta är att man åker ut om man gör fel eller om man skrattar. Då börjar man om från varv ett. Målet är att vara sist kvar i leken.

Senaste lekarna
Memory

Memory

Välj ut två personer som ska spela memory. Dessa två får gå iväg där de inte ser de övriga deltagarna. Övriga deltagare parar därefter ihop sig två och två och kommer tillsammans fram till en rörelse och ett ljud som ska göras om någon av dessa blir vald. När alla par...

Kumcha

Kumcha

Leken går ut på att vara kvar så länge som möjligt. Alla deltagare ställer sig i en ring, håller händer framför bröstet och armbågarna rakt utåt åt sidorna Sedan börjar alla samtligt att i takt säga "Kumcha, kumcha, kumcha osv." samtidigt som de böjer på knäna och...

Monster och Ynk

Monster och Ynk

Deltagarna ställer upp sig i par, alla förutom två. Alla par håller varandra i armkrok. Av de två personer som inte står i par, blir en monster den andra blir ynk. Monstret ska jaga ynken och samtidigt låta som ett monster RAAARRRGG! Ljudeffekterna är väldigt...

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du webbplatsens användning av cookies.