BILD FRÅN PIXABAY.COM

Tidsåtgång

10-30 minuter

Deltagare

10-40 deltagare

Kategorier

Mördarpotatis

Den riktiga frågan är om mördarpotatisar ser ut som vanliga potatisar?

Säg åt barnen att blunda och att den du knackar på blir en mördarpotatis (personen ska hålla det hemligt), alla andra är vanliga potatisar. När du har valt ut en mördarpotatis, ska barnen fortsätta blunda och gå omkring och säga “potatis” (om och
om igen), den som är mördarpotatis ska viska “mördarpotatis” när den “får tag i någon”.

Den personen som blir tagen av mördarpotatisen får då se vem som är mördarpotatis och sedan räkna till 5 och dör sedan (skriker och faller ihop). Den döda potatisen blir då en änglapotatis som hamnar i potatishimlen, änglapotatisarna får övervaka de andra och varna de andra potatisarna genom att vara änglakör (göra opera/änglaljud när man ser att mördarpotatisen närmar sig en vanlig potatis (för att varna sina potatisvänner).

Den potatis som klarar sig längst från mördarpotatisen har vunnit. OBS! Se till att barnen inte går in i något/går för långt bort från gruppen (styr då tillbaka potatisen).

Senaste lekarna
Memory

Memory

Välj ut två personer som ska spela memory. Dessa två får gå iväg där de inte ser de övriga deltagarna. Övriga deltagare parar därefter ihop sig två och två och kommer tillsammans fram till en rörelse och ett ljud som ska göras om någon av dessa blir vald. När alla par...

Kumcha

Kumcha

Leken går ut på att vara kvar så länge som möjligt. Alla deltagare ställer sig i en ring, håller händer framför bröstet och armbågarna rakt utåt åt sidorna Sedan börjar alla samtligt att i takt säga "Kumcha, kumcha, kumcha osv." samtidigt som de böjer på knäna och...

Monster och Ynk

Monster och Ynk

Deltagarna ställer upp sig i par, alla förutom två. Alla par håller varandra i armkrok. Av de två personer som inte står i par, blir en monster den andra blir ynk. Monstret ska jaga ynken och samtidigt låta som ett monster RAAARRRGG! Ljudeffekterna är väldigt...

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du webbplatsens användning av cookies.