BILD FRÅN PIXABAY.COM
Ninja

Alla ställer sig i en tät ring med händerna in mot mitten (så att man når de andras händer). Tillsammans räknar gruppen högt “3, 2, 1, ninja!”, gör ett hopp från ringen där de landar i ”en cool ninja-pose”. Alla ska då stå helt stilla förutom den som ska börja.

Den som börjar ska i EN rörelse toucha en annan deltagare på handen. Deltagaren som håller på att bli slagen på handen får också försöka flytta handen i EN rörelse. Efter att första personen har gjort ett försök att slå på någon hand är det personen till högers tur.

Ifall man får sin hand slagen måste man lägga handen bakom ryggen. När man inte har någon hand framme länge är man ute ur leken.

Tidsåtgång

15-30 minuter

Deltagare

5-30 deltagare

Lekkategorier

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du webbplatsens användning av cookies.